Capítol de la sèrie “Llums en el cavallet” dedicat a l’obra de Joan Cardells